Organizaciona struktura
Vizija i vrednosti
Poslovni segmenti
Godišnji izveštaji
Društvena odgovornost
BZR i zaštita životne sredine

Obaveštenje o isplati dividende za 2016. godinu...

Dokumenta sa 28. godišnjie skupštine Energoprojekt Oprema AD...

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Energoprojekt Oprema AD...

Obavestenje o sazivu 28. Godišnje skupštine...

Dokumenta sa 27. Godišnje skupštine...

Obavestenje o sazivu 27. Godišnje skupštine...

Isplaćena dividenda za 2014 godinu...

Održana 26. godišnja Skupština Energoprojekt Oprema ad...

Obaveštenje o sazivu 26. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Odrzana 25. godišnja Skupština Energoprojekt Oprema ad...

Obaveštenje o sazivu 25. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Održana 24. godišnja Skupština Energoprojekt Oprema ad...

Obaveštenje o sazivu 24. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Rešenje APR-a o promeni podataka...

Izveštaj o bitnom dogadjaju ...

Uskladjen Osnivački akt i Statut društva sa ...

Obaveštenje o sazivu 23. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema a.d

VESTI ORGANA UPRAVLJANJA

POSLOVNE VESTI

ARHIVA - VESTI ORGANA UPRAVLJANJAI


Preuzmite brošure
 
Profil
kompanije
  Portfolio
projekata

ENERGOPROJEKT Oprema - preduzeće za inženjering i izvođenje investicionih radova je jedna od kompanija članica ENERGOPROJEKT HOLDING ad. Osnovan 11. jula 1951. sa sedištem u Beogradu, kao biro za projektovanje hidro i termo centrala, vodozahvata, postrojenja za tretman voda, industrijskih objekata i objekata infrastrukture, elektroenergetskih objekata i sistema distribucije i transporta električne energije, ENERGOPROJEKT je tokom decenija rada izrastao u jedno od vodećih preduzeća u oblasti projektovanja, izvođenja i nadzora u svetu i najveće te vrste u Srbiji.

1990. Kompanija je reorganizovana u ENERGOPROJEKT HOLDING ad. poslovni sistem koji danas čini 11 akcionarskih društava u Srbiji kao i više od 70 kancelarija i preduzeća u 37 zemalja sveta.

Tokom godina uspešnog rada, Energoprojekt Oprema ad, jedno od akcionarskih društava ENERGOPROJEKT HOLDING, je dosledno i permanentno primenjivala pouzdan i rentabilan pristup radu u svim fazama projekata, počev od ideje pa sve do primopredaje. Koristeći najnovija tehničko–tehnološka dostignuća, primenjujući savremene inženjerske tehnike i metode upravljanja projektima, vodeći računa o standardima kvaliteta, zaštite na radu i zaštite životne sredine,uspeli smo da uvek ostvarimo svoj cilj – završimo posao u skladu sa planiranim i postignemo najbolji mogući rezultat.

Tokom godina uspešnog rada, neprekidni razvoj i rast omogućili su akumulaciju znanja i iskustva naših stručnjaka, što je naša osnova za uspešno ostvarenje svih preuzetih obaveza i poslova kako u zemlji tako i u svetu.

UVEK I SVUDA - VAŠ POUZDAN PARTNER

 

Energoprojekt Oprema © 2009 Sva prava zadržana